Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Информация за контакти

Шумен, 9700, бул. “Славянски” № 19

libshumen@abv.bg

Директор

д-р Росица Добрева

Телефон/факс: 0879060071

e-mail: libshumen@abv.bg

PR отдел

Татяна Вътова – връзки с обществеността

Телефони:
054 877 332, вътр. 107;
0879060073

e-mail: libshumen@abv.bg

Отдел „Методичен”

Красимира Големанова – методист

Телефони:
054 877 332,
вътр. 115;
054 876 809

e-mail: metodistsh@gmail.com

Отдел „Заемна за възрастни”

Телефони:
0879 060 070,
054 877 332,
вътр. 103

 

Детски отдел

Телефони:
0879 060 072,
054 877 332,
вътр. 109

e-mail: detski_otdelsh@abv.bg

НАПИШЕТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ

    ПОПИТАЙТЕ БИБЛИОТЕКАРЯ

      Facebook

      YouTube