Коледна филмотека за възрастни
10 December 2018
Изложбена зала
Литературно четене
10 December 2018
Фоайе – II етаж
Коледна филмотека за възрастни
11 December 2018
Изложбена зала
Коледна филмотека за възрастни
12 December 2018
Изложбена зала


Няма чудеса, има само различни степени на знание

Как да живеем здравословно и в хармония с природата; защо е важно за света вътре и вън от нас да събудим в сърцата си човечността, добротата и любовта, да се грижим един за друг така, както се грижим за себе си, и да сме истински способни на прошка, на съчувствие […]

29 November 2018
„Капчици душа”

Има неща, които казваме, защото повече не можем да мълчим; думите извират и се подреждат в поетичния стих необяснимо, от само себе си. Има и още нещо – в ежедневието си човек слуша по-често своя разум и душата му остава гладна, а изкуството или съприкосновението с него дават необходимото равновесие […]

28 November 2018
Централна Европа като общност и буфер

Как стоят държавите от Централна Европа на икономическата, политическата и културната сцена днес и защо е важно обединяването им под някакъв знаменател; доколко създаденото от Брюксел е една истинска Европа, ако в периферията й остават държави и националности със значителен принос в общото историческо наследство на континента, особено в културен […]

23 November 2018