Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

XXVII Регионален конкурс „Пижо и Пенда”

01.03.2023
17:30
Фоайе – II етаж

Изложба мартеници „Пижо и Пенда”

Награждаване на участниците в XXVII Регионален конкурс „Пижо и Пенда”