Преподавателя в Шуменския университет доц. д-р Надка Николова и книгата й „В сърцето на Азия” представи в библиотеката доц. д-р Юрий Проданов. В книгата, интересна както за масовата, така и за специализираната читателска аудитория, доц. Николова увлекателно разказва за своите впечатления за Казахстан, натрупани по време на престоя й там […]

07 November 2013