Учени и специалисти от областта на историята, археологията, журналистиката, медиевистиката, литературознанието и езикознанието събра представянето на двата научни сборника Любословие и Преславска книжовна школа. Случайно или не в тринадесетата година от новото столетие поредните броеве от тези утвърдени вече издания са също под номер тринадесет.

13 June 2013

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” бе домакин и съорганизатор съвместно със Студентското краеведско дружество към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и с Европейския информационен център в Шумен на Шестите студентски краеведски четения, проведени в рамките на XX-те Епископ-Константинови четения. Участниците във форума представиха резултатите от своите теренни проучвания върху езика, обичаите […]

05 June 2013