Концерт рецитал

„Европейски шлагери с окултни тайни” – концерт рецитал с Петър Вангелов

Фоайе ІІ етаж

11:00 часа

16 October 2021