„Конвенционалната и неконвенционалната медицина” – среща разговор

Среща разговор с д-р Петко Загорчев на тема „Конвенционалната и неконвенционалната медицина”
Фоайе – ІІ етаж
17.30 ч.
10 April 2019