Обучение „Начална компютърна грамотност”

Обучение „Начална компютърна грамотност” за граждани в трудоспособна възраст в рамките на проект „E-skills for е-inclusion”
Обучителен център
8-19 април
10.00-12.00 ч.
08 April 2019