Мит и Философия

Сборникът е събрал значим аналитичен и тълкувателен материал на философи, историци, теолози, фололози, антрополози от последните стотина години, които, всеки един от тях в своята собствена теоретична перспектива и предметна насоченост, ни предоставят конкретни изследователски резултати, позволяващи ни да ги разчетем като проясняващи темата “Мит и Философия”.

25 March 2019