Да рециклираме текстил

Младежка среща на тема „Да рециклираме текстил” и работилница за рециклиране на текстил

Изложбена зала
10.00 – 13.00 ч.
30 March 2019