Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват”

Отчитане на ІV Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват” и представяне на изложба на участвалите рисунки

Фоайе – ІІ етаж
11.00 ч.
16 March 2019