РБ „Стилиян Чилингиров“ – библиотека на иновациите

Екипът на образователната платформа „Уча.се” удостои Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” с грамота за успешно партньорство и като библиотека на иновациите. От своя страна, Шуменската библиотеката подновява абонамента си за „Уча.се” и през идната 2019 г., а читателите, желаещи да се възползват от това, ще имат възможност за безплатен достъп до портала отново на читателските места за ползване на Интернет в каталожната зала и в чуждоезиковата читалня, както и в Детски отдел на библиотеката.

Материалите в образователния портал „Уча.се” следват официалната училищна програма и са съобразени с държавните образователни стандарти. Платформата предлага на учениците над 9000 видео урока, упражнения и учебни игри, които покриват 97% от материала, изучаван в училище от I до XII клас. Образователният портал разполага и със собствен блог „Мотивирам.се”, предоставящ полезни съвети и ценна информация на ученици, учители, родители и студенти.

Ученето с образователната онлайн платформа е лесно и забавно и поради това – ефективно. Видео уроците са кратки; представят материала на разбираем език и чрез ситуационни примери, което прави усвояването по-фокусирано и леко. Образователният процес е базиран на индивидуалния подход, като всеки ученик има възможност да учи със своето темпо и съобразно своите потребности и пропуски – както упражненията, така и учебните игри са така разработени, че при грешен отговор платформата автоматично насочва към материала, по отношение на който ученикът е демонстрирал пропуск. Предпоставка за лесното усвояване на материала чрез „Уча.се” е занимателната игрова форма на обучението – всеки ученик в сайта развива свой виртуален герой като в игра и колкото повече видео уроци изгледа ученикът, колкото повече тестове реши и колкото по-активен е в дискусиите под уроците, толкова по-бързо неговият герой преминава през различните нива на играта. Значителен плюс на сайта е, че следи и отчита прогреса на ученика по всеки учебен предмет. Oбразователната платформа „Уча.се” е отличена с над двадесет награди, включително три поредни години (2012–2014 г.) печели наградата за най-добър образователен сайт на България в конкурса на БГ Сайт. Платформата е номинирана от Министерството на образованието и науката и Националната комисия на ЮНЕСКО в България за Световната награда на ЮНЕСКО за ефективно използване на информационните и комуникационни технологии в сферата на образованието.

20 December 2018