Няма чудеса, има само различни степени на знание

Как да живеем здравословно и в хармония с природата; защо е важно за света вътре и вън от нас да събудим в сърцата си човечността, добротата и любовта, да се грижим един за друг така, както се грижим за себе си, и да сме истински способни на прошка, на съчувствие и състрадание, на взаимопомощ и щедрост; за най-важната посока в света – тази навътре към себе си; за вселенските закони и мъдростта, които носим, но не помним; за трансформирането на информацията в знание и за знанието не само като нещо прочетено и научено, а и като нещо осмислено и приложено; за чудото не като случила се невъзможност, а като резултат от приложено знание – тези и други въпроси бяха дискутирани при срещата с Жанет Орфану в библиотеката.

Жанет Орфану е аюрведа-йога, рейки и рефлексотерапевт; лектор и обучител по здравословен, нравствен и природосъобразен начин на живот; персонален консултант за личностно развитие; автор на книгите „Седмата посока” и „Приказки и притчи за малки и големи”; създател на първото в България екоселище „Радост”, прието за официален член на Глобалната мрежа на екоселищата в Европа.

29 November 2018