Юристът Даниел Вълчев за писателя Даниел Вълчев и книгата „Разкази”

Преди десетина години проф. Даниел Вълчев щеше да бъде представен като политик, заемал постовете вицепремиер и министър на образованието и науката. Днес той е далеч от партийната политика, но е същият активен човек, който има навика, а и потребността да се занимава с няколко неща едновременно. Това обяснява и способността му да съвместява в настоящия момент практикуването на право, преподаването му в Юридическия факултет на Софийския университет и писането на книги – както правна, така и художествена литература.

Повод за гостуването на проф. Вълчев в Шумен бе представянето на третата му книга с художествена проза – сборникът „Разкази”, включващ две части – вече публикувания цикъл разкази „Осем и половина” и нов цикъл от осем разказа, наречен „Осмият ден от седмицата” и предназначен, по думите на автора, за всички онези, които имат необходимостта, а и способността да се откъснат от ритъма и рамката на календара и да останат със собствените си мисли и преживявания. Проф. Вълчев представи някои от текстовете в сборника и макар че трудно би могъл да бъде определен като човек, страдащ от липса на самочувствие, призна, че изпитва известно неудобство да гледа на себе си като на писател. Книгите му с художествена проза са резултат от увереността му, че има какво да каже чрез прозаичните си текстове, и от откритието му, че му харесва да пише, да пресъздава истории, които е чул, или да измисля такива; харесва му да изразява отношението си към нещата и типажите, които вижда около себе си. Признанието и оценката за таланта си на писател обаче оставя на четящите хора, защото, затваряйки страниците на една книга, те винаги имат отговор на въпроса дали тя е стойностна, или „със своята претенциозна нищета единствено задръства и без това препълненото пространство, отредено за думите”.

Проф. Вълчев призна и още нещо – не е бил от писмовните деца, писали стихчета и разкази от най-ранна възраст; не е усещал писането като свое призвание още като дете. По-скоро много е четял; много и безразборно чете и днес – на нощното му шкафче винаги има четири-пет книги, които чете едновременно. А четенето вероятно събужда и желанието да пишеш, но според професора има и нещо друго: „За да напишеш нещо за пред публика, което интригува и вдъхновява не само теб, но и другите, това нещо трябва да го е имало у теб и ти да си го износил, докато то се оформи и укрепне.”

С много чувство за хумор бе обяснено и защо писателят Даниел Вълчев е представян от бившия министър на образованието и науката Даниел Вълчев –  защото той го познава отдавна и за съжаление твърде добре. Извън шегите и съмненията, проф. Даниел Вълчев продължава и ще продължава да пише – в момента работи върху втората част на учебника си по обща теория на правото; усладило му се и писането на художествена проза и вече има идея и за роман, който ще види бял свят, стига да му стигнат времето и силите.

 

12 October 2018