Успешно приключи квалификационният курс по професия „Библиотекар”

Дванадесет служители на читалищни библиотеки от общините Шумен, Нови пазар, Венец и Върбица вече са с III степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар”, след като завършиха успешно обучението си в специалност „Библиотекознание”, организирано от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” съвместно с лицензирания Център за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии.

В продължение на десет месеца, в рамките на 960 учебни часа, курсистите изучаваха основните дисциплини от учебната програма – общо библиотекознание, библиотечни фондове, библиотечни каталози, библиотечно обслужване, управление и организация на библиотеката, справочна и библиотечно-информационна дейност и др.

Обучението, съобразено с нормативните изисквания на Закона за професионалното образование и обучение и Закона за обществените библиотеки, бе финансирано по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

20 July 2018