Среща разговор с Катя Зографова

Среща разговор с Катя Зографова и представяне на най-новите й книги

18.00 ч.

Фоайе – II етаж

18 June 2018