Среща с Борислав Геронтиев

Творческа среща с Борислав Геронтиев и представяне на книгата „Село без черква” /за село Градище/

Фоайе – II етаж

17.30 ч.

08 June 2018