Творческа среща с Астор

Творческа среща с Антраник Арабаджиян – Астор и представяне на илюзионното изкуство

Фоайе – II етаж

17.30 ч.

20 April 2018