Беседа и представяне на паневритмията от д-р Светла Балтова

Духовно общество „Бяло братство” организира

беседа и представяне на паневритмията от

д-р Светла Балтова

Изложбена зала

11.00 ч.

10 March 2018