Изложба на мартеници

Изложба мартеници на Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК – Шумен и награждаване на участниците в XXIІ Регионален конкурс „Пижо и Пенда” Изложбена зала

11.00 ч.

1-16.03.2018

01 March 2018