Нация, държава и институции. Студии и статии / Лъчезар Стоянов

Д-р Лъчезар Стоянов е доцент по модерна и съвременна история в Нов български университет. Между 1981 и 2001 е на работа в Института за исторически изследвания при БАН, като от 1995 г. е ръководител на секция “Българският национален въпрос”. Той е един от основателите и е ръководител на Департамент “История” при НБУ. Специализирал е във Великобритания и Русия.

Авторът е събрал на едно място статии и студии, посветени на голямата тема “Съвременна България”. Как се създават и как действат институциите, кое ги прави устойчиви, и кое ги превръща в преходни. Всичко това – пречупено през процеси и събития, даващи сюжетна плътност на изображението. И още нещо много важно, което изследователите често забравят – къде са хората в този калейдоскоп.

02 February 2018