Откриване на седмицата на немския език и култура

Катедра „Германистика” към Факултет по хуманитарни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Откриване на седмицата на немския език и култура

Изложба „Картини от Германия”

Изложбена зала

17.30

12 February 2018