Обществено обсъждане на Истанбулска конвенция

Обществено обсъждане на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, т.нар. Истанбулска конвенция Фоайе – ІІ етаж

10.00-12.00 ч

09 February 2018