Дискусионна кръгла маса на темата „Защита правата на душата”

Общество Път на мъдростта

организира

дискусионна кръгла маса на темата „Защита правата на душата”

Фоайе – ІІ етаж

17.00 ч.

08 December 2017