Среща с Ангелина Бакалова

Среща с Ангелина Бакалова и представяне на стихосбирките й „Далече от Едем” и „Череши в джоба” Заседателна зала

17.30 ч.

01 November 2017