XVI Национални културни празници „Албена”

С традиционната среща разговор с едни от значимите съвременни български интелектуалци и творци в библиотеката гостуваха Национални културни празници „Албена”. За шестнадесети пореден път пътуващият фестивал, иницииран от издателство „Захарий Стоянов”, популяризира съвременната българска култура чрез прякото въздействие на словесното изкуство.

Гости на шуменската аудитория в рамките на фестивала бяха проф. Симеон Янев, който представи най-новата си книга с психографски портрети на дейци на Априлското въстание – „1876”; проф. Стоян Райчевски, който говори по темите от своите изследвания „Календар и обредност в Странджа и Източна Тракия” и „Бежанство и преселвания на добруджанските и таврийските българи. 1913-1944”; Панко Анчев и  Любомир Котев, представили съответно книгите си „В зоната на разпада”  и „Multa paucis”. Свои художествени текстове представиха директорът на издателство „Захарий Стоянов” Иван Гранитски, поетът и есеист Петър Андасаров, както и шуменските творци Антоний Димов и Цанко Цанев.

21 September 2017