Представяне книгата на проф. Огнян Герджиков

Представяне книгата на

проф. Огнян Герджиков

“Аз не бях политик”

Гости на вечерта: проф. Огнян Герджиков, Ана Боянова (писател, управител на Издателско ателие Аб), поета Недялко Йорданов и актьорите Ивана Джеджева и Емил Калев

18:00 ч.

Фоайе – ІІ етаж

27 September 2017