„Лъвът – българският национален символ през епохата на Възраждането”

От 4 до 29 септември в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” може да бъде разгледана гостуващата фотодокументална изложба „Лъвът – българският национален символ през епохата на Възраждането”.

В тринадесет пана експозицията проследява припознаването на лъва като български национален символ през епохата на Възраждането, като представя присъствието на този символ в книжовните паметници от тази епоха („Стематографията” на Христофор Жефарович, преписи на Паисиевата „История славянобългарска” и др.), в печатната графика и произведенията на изкуството от XVIII-XIX в., а също и в националноосвободителните борби на българския народ – лъвското изображение върху печата и устава на БРЦК; върху печата на Привременното българско правителство на Георги Раковски от 1862 г.; в знамената на четата на Филип Тотю (1867 г.), на Банската чета и на Райна Княгиня (1876 г.); върху кокардите на въстаналите априлци и др. Изложбата свидетелства и за приемствеността по отношение символиката на лъвското изображение с българската държавност от периода на Второто българско царство – лъвското изображение в „Стематографията” на Христофор Жефарович от 1741 г. е идентично с лъвското изображение върху монетите на цар Иван Шишман от втората половина на XIV в.

Изложбата е дело на Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив. Неин автор е д-р Александър Гьошев – възпитаник на Националната художествена академия, доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства, преподавател в Академия по музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.

До момента, освен в различни градове на България, изложбата е гостувала  в Русия, Чехия и Румъния. Гостуването й в Шумен е по покана на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” във връзка с предстоящите празници – честването на Съединението на България на 6 септември и Независимостта на България на 22 септември.

04 September 2017