Глобална информационна инфраструктура / Александър Димчев

Проф. д-р Александър Димчев е преподавател по библиотекознание в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Работил е в Университетската библиотека като заместник-директор и научен сътрудник. Специализирал е във Франция, Германия, Израел и Белгия. Автор на 20 монографични издания и студии и на повече от 200 статии и доклади в български и чуждестранни източници.
Монографията е предназначена за широка публика, за хора, които обичат знанието, библиотеките и информацията. Изданието е ориентирано към библиотечно-информационни специалисти, експерти и представители на ръководни нива, които имат отношение към формирането и провеждането на политики в информационния сектор.

10 July 2017