Японски вълшебни приказки. Ч. 1.

Приказките в настоящето издание са разказани, не преведени, като са представени в литературните версии, които ще бъдат полезни на изследователите по фолклор, но и интересни за всеки един читател. Сборникът включва 41 приказки, повечето от които се появяват за първи път на български език.

03 July 2017