Централна Стара планина. Ч.III. От Тъжа до Предела и масива Триглав / Димо Колев

В ръцете си държите третата последна част на пътеводителя за Централна Стара планина.
Пътеводителят се състои от две части – текстово описание и картов материал.
Описани са 60 маршрута + подробна карта с мащаб 1:25 000.

22 May 2017