„Европейските структурни инвестиционни фондове – минало и настояще”

Библиотеката бе домакин на състезание „Европейските структурни инвестиционни фондове – минало и настояще” между клубовете по дебати към Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович”, ГПЧЕ „Никола Йонков Вапцаров”, СУ „Сава Доброплодни” и Професионална гимназия по икономика в Шумен. Събитието бе организирано от Областния информационен център в Шумен в рамките на съвместна инициатива на 28-те информационни центъра в страната, осъществявана под мотото „Заедно за Европа” и свързана с честването на 10-годишнината от членството на България в Европейския съюз, 60-годишнината от създаването на Европейския социален фонд и 6-годишнината от създаването на мрежата от Областни информационни центрове в страната.

Част от проявата бе и представянето на архивни кадри, посветени на 60-годишнината от създаването на Европейския социален фонд – най-стария и основен инструмент на Европа за инвестиране в хората.

Галина Минчева, управител на Областния информационен център в Шумен, представи интерактивната карта „Лов на съкровища”, популяризираща петте европейски фонда и най-успешните проекти на област Шумен от предходния и настоящия програмен период, осъществени в рамките на тези фондове.

04 May 2017