Публични дебати на тема „Четене”

Център за кариерно ориентиране към Регионално управление на образованието в Шумен организира

публични дебати на тема „Четене”

с участието на клубовете по дебати от шуменски  училища

Фоайе – ІІ етаж

14.00-15.30

17 May 2017