Нощ на литературата

Европейска Нощ на литературата

(Представяне на европейски автори)

Проявата е в рамките на Националната библиотечна седмица (9-13 май)

пред ДКТ,

ч-ще „Т.Петков“,

ч-ще „Ст.Чилингиров“

18.00 часа

10 May 2017