Състезание между клубовете по дебати

Областен информационен център в Шумен организира състезание между клубовете по дебати към шуменските училища на тема „Европейските структурни инвестиционни фондове – минало и настояще” Фоайе – ІІ етаж

14.00 часа

03 May 2017