Морските войни на Русия / Пламен Видев

Kнигата проследява историята от зараждането на регулярния руски флот през 1696 г., спира се на най-драматичните моменти от неговата съдба – възходи и падения, победи и поражения. Разгледани са в детайли всички сражения на руския флот, изграждането му, морската политика на Петър Велики, Екатерина ІІ и техните приемници. Проследено е изграждането на морски корпус и офицерство в Русия – първоначално с чуждестранна помощ, който постепенно се заменя с руски офицери. Благодарениe на техните умения Русия се превръща в морска държава и желан стратегически съюзник на Великобритания особено през периода на Наполеоновите войни. В книгата са описани подробно сраженията, имената на корабите /включително турските/, получените бойни повреди и загуби.
За първи път в книгата са използвани като източник на информация не само руски, английски и френски автори, но и турски източници, които представят турската гледна точка за големите сражения при Хиос, Чесма, Тендра, Фидониси, Калиакра и Наварин.

31 March 2017