Изложба мартеници и награждаване на участниците в XXI Регионален конкурс

1 март Изложба мартеници и награждаване на участниците в XXI Регионален конкурс „Пижо и Пенда” на ОДК – Шумен Изложбена зала

11.00 ч.

01 March 2017