Литературна вечер, посветена на Йосиф Бродски

Литературна вечер, посветена на Йосиф Бродски по програмата на Регионална библиотека „Нобелови лауреати за литература”

30 May 2014