Природата – моето вдъхновение

Най-добрите от 320-те творби, участвали в тазгодишното издание на традиционния Национален конкурс „Природата – моето вдъхновение”, както и отличените им автори представи в библиотеката Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато”. Изложбата рисунки, приложни и литературни творби интригува със безспорния детски талант и с интересните идеи за пресътворяване на природната красота; свидетелство е и за любовта на децата към света на природата и стремежа им да го опознаят и опазят.

20 April 2012