90 години Регионална библиотека в Шумен

С двудневни ползотворни заседания на Националната конференция с международно участие „За книгите, библиотеките и хората в тях” Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” отбеляза 90-годишнината от своето основаване. Докладите и дискусиите в двете секции на форума – „Обществената библиотека – традиции и бъдеще” и „Успешни практики за стимулиране на детското четене”, откроиха нови насоки в дейността на съвременната библиотека – единствената институция, която всеотдайно и последователно работи за опазването и популяризирането на книжовното наследство и която, едновременно с тази си първостепенна грижа, се развива като модерен културен институт, осъществяващ иновативни и устойчиви културни и образователни инициативи. За своя опит и идеи за обогатяването на библиотечните практики и политики, както и за своите изследвания на богатите библиотечни колекции говориха Ели Попова – директор на Изпълнителното бюро на Българската библиотечно-информационна асоциация, доц. д-р Евгения Русинова – ръководител катедра „Библиотечни науки” в Университета по библиотекознание и информационни технологии, проф. д-р Веселин Панайотов – ръководител на Научен център „Преславска книжовна школа” при Шуменския университет, Наталия Георгиева от Звено за управление на програма „Глобални библиотеки – България”, колеги от регионални библиотеки в страната, от Археологическия институт с музей при БАН – филиал Шумен и от Регионалния исторически музей.

news326kolaj2

Съпътстващи прояви на честването бяха изложбата „Творците на Шумен във фондовете на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, експонирана и в момента в Изложбена зала на библиотеката, и срещата разговор с Людмила Филипова – представител на най-младата генерация български писатели, но вече с утвърдено име в съвременната българска белетристика.

01 October 2012