Обучение за възрастни хора

При активен и устойчив интерес от страна на потребителите на библиотечни услуги и през настоящата година Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” продължава осъществяването на традиционните в своята културно-образователна програма безплатни обучения „Начална компютърна грамотност” за граждани над 55-годишна възраст – успешна обучителна практика, която реализираме от 2011 г. в съответствие с принципа на активно отношение към всички възрастови и обществени групи, както и в съответствие с ползотворния почин учене през целия живот.

В рамките на приключилото първо за 2013 г. обучение възрастните хора придобиха основни умения за работа с програмите MS Word 2007 и MS Excel, за ползване на електронна поща, Skype и Facebook, за търсене на разнородна информация в Интернет – от различните сфери на обществения сектор, а също и съобразно своите интереси. Следващите обучения започват от 28 януари, като изключителният интерес откроява тенденцията към нарастване на техния брой спрямо предходната година. За успеха на обучителния процес допринасят както съвременната техника, с която е оборудван по програма „Глобални библиотеки – България” Обучителният център на библиотеката, така й индивидуалният подход и персоналното внимание към всеки от обучаемите.

Традиционните вече за дейността на библиотеката обучения „Начална компютърна грамотност” за хора над 55-годишна възраст са в съответствие с функциите на библиотечната институция на съвременен културен и обществено-информационен център, мениджър на знания, активен в предлагането на услуги, чиито потребители подобряват своите умения и компетенции, а по този начин и качеството си на живот. Реализираната обучителна практика е в съответствие и с усилията на институцията да работи активно за приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество.

25 January 2013