Алхимия на ритъма

Книгата си „Алхимия на ритъма” представи в библиотеката Мартин Иванов – композитор, диригент и перкусионист, музикален терапевт, който полага основите на барабанната ритъм терапия в България и популяризира езика на ритъма като средство за личностно и колективно развитие.

В книгата си Мартин Иванов синтезира древното познание за числата, за ритъма на дишането и сърцето, за собственото ни настройване към големите вселенски вибрации и взаимодействията ни с хората и природата около нас. „Алхимия на ритъма” въвежда в уникалното съзвучие между човека, неговия вътрешен свят и ритъм и заобикалящата го реалност.

04 February 2013