Дискусионна среща на тема “Насилието над жените и последствията върху развитието на детето”

Организатор: Жени-ГЕРБ – Шумен.

23 June 2015