Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Есенни вечери на криптографията

20.09.2023
17:30
РБ Шумен

С изложение на тема „Съратниците на Захарий” Научен център „Преславска книжовна школа” към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” започва цикъл от научнопопулярни беседи, посветени на криптографията.

Всяка от предвидените общо шест теми ще включва както анализ на конкретни епиграфски паметници, така и разискване на по-общи въпроси в тази занимателна за всички възрасти област на познанието.