Прожекция на филма „Укротяване на опърничавата” – Клуб „Златни дами”

01 April 2015