Не спирай да снимаш!

Двадесет и четири участници, разделени в две възрастови категории – учащи и възрастни, представиха свои фотографски творби за фотоконкурса „Не спирай да снимаш!”, организиран от библиотеката в партньорство с ТА „РЕД ТУРС”.
Журито на конкурса в състав доц. Д-р Пламен Шуликов, Стоян Николов и Ивайло Сакелариев отличи следните творби и участници:

Първа категория – учащи:

Първо място и еднодневна екскурзия до Букурещ печели Ина Маринова за творбите си „Вярата не угасва”, „Миналото среща историята” и „Палитра във водата”.
Второ място печели Михаил Николов за фотографиите „Нощ”, „Илюзия” и „Рая”.
Третото място е за седемгодишния Иван Симеонов за фотографията „Козлето”.

Първа категория – възрастни:

Първо място и еднодневна екскурзия до Одрин печели Валя Андонова за фотографиите „Импресия в минор”, „Градският музикант” и „Насаме с музиката, мислите, мечтите”.
Второто място е за Стефан Стефанов за фотографиите „Репетиция” и „На -20 градуса”.
Трето място печели Петя Вацова за творбите „Приятелство” и „Заедно”.
Поощрителна награда журито присъди на Златан Димитров за техническо изпълнение на фотографиите „Енергия”, „Духът на Родопите” и „Три часа безкрайност” и на Стефка Кондева за фотографиите „Замръзналите солници” и „Бягащи по водата”.

Всички участници в конкурса получиха благодарствено свидетелство за участие. Изложбата на участвалите в конкурса творби ще бъде експонирана в библиотеката до началото на месец ноември.

09 October 2013