Бенджамин Франклин. Откривател, Свободолюбив дух, Държавник / Юрген Оверхоф

Като син на бостънски сапунар, Бенджамин Франклин станал не само един от най-известните естество-изследователи на своето време, а също и най-важния държавник на младите Съединени американски щати, учредени от него.
Поради това, той е един истински класически пример на самосъздал се и самоутвърдил се мъж, който въпреки скромния си беден произход, успешно и майсторски сътворил живота си чрез прилежност, упорита работа и умение, като същевременно е служел на общественото благо.
Авторът постоянно обръща внимание на трайното въздействие на делото Франклин върху политиката и науката в Германия.
Връщайки се към неговите многопастови и все още непубликувани източници, портретиращи Бенджамин Франклин, авторът ни напомня за трайното и непреходно значение на едно изключително забележително жизнено дело.

Бенджамин Франклин. Знаете ли:
– че е бащата – основател на САЩ и откривателя на гръмоотвода, проправящ научни открития чрез самостоятелни изследвания и наред с това основал и ръководел преуспяваща печатница;
– че е учредител на първите обществени библиотеки, граждански отбрани, болници и училища, както и първия американски университет;
– че е хуморист от най-висока класа, на когото дължим такива ободряващи мъдрости като “риби и гости се вмирисват след третия ден”?

05 January 2015