Коледна кинопанорама

Коледа по руски:
„Ирония на съдбата” – Ч. 1, 1975
„Ирония на съдбата” – Ч. 2, 1975
„Особености на националния лов в зимни условия”, 2006

19 December 2014