Зората

Ели Визел

Екзекуцията ще се състои. Утре по изгрев слънце. Всички осъдени ще умрат на зазоряване.
За пръв път на български език продължението на трилогията „Нощта“ – една от най-известните книги за Холокоста

Утре той ще трябва да се подчини на заповедите и да екзекутира капитан Джон Доусън. Оцелял от Бухенвалд, Елиша знае много добре: онзи, който извърши убийство в името на някой политически идеал, губи своята човешка същност.

И все пак ционистката групировка, към която принадлежи, е готова на всякакви жертви в името на Израел. Цяла нощ се приготвя да изпълни смъртната присъда. Призори той вече не ще бъде човек.

04 January 2022