За петата ракия. Дядо

Георги Бърдаров

Специално двуезично издание на български и английски език

Включва разказите:
“За петата ракия или колко е хубав живота”- най-четения разказ в интернет и “Дядо”- историята на рода Бърдарови.

“Минахме по пътища, които са били пътища преди десетки години. Пихме ракия с чудати старци в кошари, които съм сигурен, че не съществуват и някой ги бе измислил за случая. Говорихме си за живота със събрали мъдростта на вековете старици посред мегданите на села, излезли сякаш от разказите на Радичков и Пелин. Изживяхме какви ли не контрасти, спахме на странни места.”
из “За петата ракия”

20 December 2021